Materská škola Huncovce

Zmluva

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 04/14

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Adresa dodávateľa: Vlkovc 70, 059 71 Vlkovce

IČO dodávateľa: 42088551

Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov

Zmluvná cena: 250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2014

Datum zverejnenia: 06.03.2014

Dokumenty Pdf CCF00632014_00003.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 06. Marec 2014 13:23 )