Materská škola Huncovce

Zmluva

Zmluva o pedagogickej praxi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/15

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adresa dodávateľa: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 30232295

Predmet zmluvy: Zmluva o pedagogickej praxi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2015

Datum zverejnenia: 17.04.2015

Dokumenty