Materská škola Huncovce

Zmluva

Projekt Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18802014

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: MŠVVaŠ SR

Adresa dodávateľa: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO dodávateľa: 164381

Predmet zmluvy: Výpožička - interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň na dobu neurčitú v hodnote 2916,- € pre MŠ bezodplatne

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.05.2014

Datum zverejnenia: 07.07.2014

Dokumenty Pdf CCF00772014_00000.pdf ( veľkosť: 930,8 KB, aktualizované: Pondelok 07. Júl 2014 11:13 )