Materská škola Huncovce

Obstaranie

Prieskum trhu

Identifikácia

Číslo zákazky: 01

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov úspešného uchádača: Mäso Fedák

Adresa úspešného uchádača: Petržalská 1640, 060 01 Kežmarok

IČO úspešného uchádača: 17200024

Predmet zákazky: Dodávka mäsa pre ŠJ pri MŠ v Huncovciach

Cena zákazky: 1304.25 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.08.2012

Datum zverejnenia: 16.11.2012

Dokumenty Pdf CCF16112012_00005.pdf ( veľkosť: 529,6 KB, aktualizované: Piatok 16. November 2012 12:41 )
Pdf CCF16112012_00001.pdf ( veľkosť: 288,4 KB, aktualizované: Piatok 16. November 2012 12:04 )