Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka stravných lístkov za mesiac august 2015 pre zamestnancov

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Obec Huncovce, Obecný úrad v Huncovciach

Adresa dodávateľa: Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

IČO dodávateľa: 00326232

Predmet objednávky: objednávka stravných lístkov za mesiac august 2015 pre zamestnancov

Cena objednávky: 258.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Horníková Mária ( admin )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2015

Datum zverejnenia: 08.09.2015

Dokumenty