Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Anna Horníková obchod mix

Adresa dodávateľa: Lomnická 40/8

IČO dodávateľa: 47215267

Predmet objednávky: objednávka na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 17.07.2015

Datum zverejnenia: 23.07.2015

Dokumenty