Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka na maliarske práce s vysprávkami

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Slavomír Remiáš maliarske práce

Adresa dodávateľa: Jilemnického 308/75, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 47134585

Predmet objednávky: objednávka na maliarske práce s vysprávkami

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 17.07.2015

Datum zverejnenia: 23.07.2015

Dokumenty