Materská škola Huncovce

Objednávka

Objednávka - servis výpočtovej techniky

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Kohútik

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34631496

Predmet objednávky: Objednávka - servis výpočtovej techniky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 07.07.2015

Datum zverejnenia: 09.07.2015

Dokumenty