Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka na servis a dodávku PC

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: TAURUS Mgr. Michal Gaborčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet objednávky: objednávka na servis a dodávku PC

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 19.06.2015

Datum zverejnenia: 30.06.2015

Dokumenty