Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka zasklenia okna

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Marián Ignáci ELKOVOD

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 27, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 17201764

Predmet objednávky: objednávka zasklenia okna

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2015

Datum zverejnenia: 30.06.2015

Dokumenty