Materská škola Huncovce

Objednávka

objednávka na opravu umývačky riadu ŠJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 09/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Tatrachlad Poprad spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 364767901

Predmet objednávky: objednávka na opravu umývačky riadu ŠJ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Horníková ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 19.06.2015

Datum zverejnenia: 22.06.2015

Dokumenty