Materská škola Huncovce

Objednávka

objednanie odbornej literatúry pre MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo

Adresa dodávateľa: Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35908718

Predmet objednávky: objednanie odbornej literatúry pre MŠ

Cena objednávky: 136.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.06.2015

Datum zverejnenia: 22.06.2015

Dokumenty