Materská škola Huncovce

Objednávka

didaktické pomôcky - mapa , ABC písmená

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: SB WOOD,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec

IČO dodávateľa: 36650914

Predmet objednávky: didaktické pomôcky - mapa , ABC písmená

Cena objednávky: 134.09 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.05.2015

Datum zverejnenia: 02.06.2015

Dokumenty