Materská škola Huncovce

Objednávka

knihy pre predškolákov

Identifikácia

Číslo objednávky: 05/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Vítezslav Fischer, život a zdravie

Adresa dodávateľa: 082 52 Kokošovce 65

IČO dodávateľa: 33950342

Predmet objednávky: knihy pre predškolákov

Cena objednávky: 188.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2015

Datum zverejnenia: 19.05.2015

Dokumenty