Materská škola Huncovce

Objednávka

edukačné pomôcky

Identifikácia

Číslo objednávky: 04/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Stiefel Eurocart s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ružinovská 1/A

IČO dodávateľa: 31360513

Predmet objednávky: edukačné pomôcky

Cena objednávky: 243.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.04.2015

Datum zverejnenia: 19.05.2015

Dokumenty