Materská škola Huncovce

Objednávka

Objednávka catering - 30. výročie

Identifikácia

Číslo objednávky: 03/15

Názov zmluvy: Objednávka tovaru

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Bistro Huncovce

Adresa dodávateľa: Hlavná 99 059 92 Huncovce

IČO dodávateľa: 33878455

Predmet objednávky: Objednávka catering - 30. výročie

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.05.2015

Datum zverejnenia: 13.05.2015

Dokumenty