Materská škola Huncovce

Objednávka

edukačné pomôcky - CUTS

Identifikácia

Číslo objednávky: 02/15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: WATTS SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny, 010 01 Zilina

IČO dodávateľa: 36419974

Predmet objednávky: edukačné pomôcky - CUTS

Cena objednávky: 103.70 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislava Spiegelhalterová ( riaditeľka )

Dátumy

Dátum objednania: 28.04.2015

Datum zverejnenia: 13.05.2015

Dokumenty