Materská škola Huncovce

Objednávka

tovar - cereálne výrobky, pyré, nápoje pre ŠJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 01/15

Názov zmluvy: Objednávkatovaru

Názov objednávateľa: Materská škola Huncovce

Adresa objednávateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 37874314

Názov dodávateľa: AG FOOD SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 10, Pezinok 902 01

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet objednávky: tovar - cereálne výrobky, pyré, nápoje pre ŠJ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Horníková ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 20.04.2015

Datum zverejnenia: 20.04.2015

Dokumenty