Materská škola Huncovce

Faktúra

Fa za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október 2015

Identifikácia

Číslo faktúry: 201510103

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 7A/2011

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Slovaenský plynárenský priemysel a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynsko nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október 2015

Fakturovaná suma: 744.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.10.2015

Dátum doručenia: 06.10.2015

Datum zverejnenia: 06.10.2015

Dokumenty